ประวัติโรงเรียน

                    นายประวัติ ปัตตพงศ์ (หลวงธรรมนูญวุฒิกร) (เกิด พ.ศ. 2446 – 21 มิถุนายน 2515[1]) อดีตประธานศาลฎีกา และได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวงการแบดมินตันของประเทศไทย

ใน พ.ศ. 2493 หลวงธรรมนูญวุฒิกร (นายประวัติ ปัตตพงศ์) และผู้มีใจรักกีฬาแบดมินตันกลุ่มหนึ่ง อาทิ นายยง อุทิศกุล, นายณัติ นิยมวานิช ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยขึ้น พร้อมกับเรียนเชิญพระยาจินดารักษ์ (นายจำลอง สวัสดิชูโต) มาเป็นนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยคนแรก

นายประวัติ ปัตตพงศ์ จบการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2505 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ก่อนหน้านายสัญญา ธรรมศักดิ์

นายประวัติ ปัตตพงศ์ สมรสกับนางอวยพร ปัตตพงศ์